20180122_145354_1152952030

جازیکا مدیریت بهبود نیرو

خدمات NANO Technology

- خدمات اجرایی بر روی جاده های خاکی ، ساحلی ، شوسه ، هلی پدها با استفاده از NANO Clay
- نگهداری و اجرای خدمات بر روی اماکن تاریخی ، کتیبه ها ، گنبدها، کاشی کاری ها، سازه های خشتی و خاکی مانند کاروانسراها.
ادامه مطلب
20180122_145647_1171170075

جازیکا

خدمات صنعتی

- تعمیرات اساسی و نصب و راه اندازی و اورهال انواع بویلرها ، مخازن تحت فشار ،فن ها ، کمپرسورها ، پمپ ها – الکتروموتورها
- تعمیرات اساسی و نصب و راه اندازی و اورهال انواع توربین های گازی ، بخار ، دیزل و آبی.
ادامه مطلب