الاستومرهای قابل انقباض

به محض رسیدن آب به این نوع لاستیک ها بیش از 500% متورم می شود .

موارد استفاده

جهت آببندی درزهای اجرائی با تحمل فشار آب حدود 8 بار ، آببندی درزهائی که احتمالاً در معرض نفوذ آبهای زیرزمینی و یا سطحی خواهند بود ( مانند مناطق خور در جنوب کشور )

مزایای مصرف

در قطع بتن ریزی که استفاده از واتر استاپ ها میسر نیست می توان از این نوار بر روی سطح بتن انجام شده با ضخامت حدود 2 سانتی متر نصب نمود سپس اقدام به بتن ریزی نمود . این وضعیت باعث خواهد شد در صورت نفوذ آب ( منفی یا مثبت ) خروج آب از محل درز اجرائی و با انقباض الاستومرها مقدور نباشد .

مشخصات فنی :

رنگ : مشکی                           پایه : کائوچو و فیلرها                          وزن : m / 750 گرم

غیر سمی و بدون محدودیت جهت استفاده در مخازن آشامیدنی

شرایط نگهداری :

در بسته بندی اولیه دور از سرما و گرما و رطوبت بصورت نامحدود می توان نگهداری نمود

بسته بندی : 10 کیلوگرمی