الاستومرهای قابل انقباض

الاستومرهای قابل انقباض چیست؟

به محض رسیدن آب به این نوع لاستیک ها بیش از 500% متورم می شود

موارد استفاده

جهت آببندی درزهای اجرائی با تحمل فشار آب حدود 8 بار ، آببندی درزهائی که احتمالاً در معرض نفوذ آبهای زیرزمینی و یا سطحی خواهند بود (مانند مناطق خور در جنوب کشور)

مزایای مصرف

در قطع بتن ریزی که استفاده از واتر استاپ ها میسر نیست می توان از این نوار بر روی سطح بتن انجام شده با ضخامت حدود 2 سانتی متر نصب نمود سپس اقدام به بتن ریزی نمود . این وضعیت باعث خواهد شد در صورت نفوذ آب ( منفی یا مثبت ) خروج آب از محل درز اجرائی و با انقباض الاستومرها مقدور نباشد .

مشخصات فنی

رنگ : مشکی
پایه : کائوچو و فیلرها
وزن : m / 750 گرم
غیر سمی و بدون محدودیت جهت استفاده در مخازن آشامیدنی

شرایط نگهداری

در بسته بندی اولیه دور از سرما و گرما و رطوبت بصورت نامحدود می توان نگهداری نمود
بسته بندی : 10 کیلوگرمی