ضد یخ آسفالت Asphalt Anti ICe

ضد یخ آسفالت Asphalt Anti ICe چیست؟

با روش متداول شهرداری ها جهت زدودن یخ در سطوح معابر، روشی بسیار قدیمی و هزینه های بسیار بالایی دارد. هرچند به نظر میرسد قیمت نمک و ماسه آنقدر بالا نیست ولی ابعاد دیگر قضیه خسارت وحشتناکی است که شهرداران پس از استفاده از نمک به محیط زیست وارد می نمایند.
استفاده از نمک صرف نظر از خسارت فقط تا منفی 8 درجه قابلیت استفاده دارد و بعد از آن هیچ گونه کارایی ندارد.

Asphalt Anti ICe مایع پیشگیری از برف و یخبندان

این مایع اثر خوردگی بر روی آسفالت و جداول کار شده نداشته هیچ گونه عوارض سمی بر روی محیط زیست و گل کاری و فضای سبز گران قیمت کار شده در اطراف جاده و معابر را ندارد.با غلظت یونی بالایی که در محصول به کار رفته تا دمای 45 درجه سانتیگراد موثر است.
تفاوت این محصول با روش های سنتی بدین طریق است :
1) مایع Asphalt Anti ICe را قبل از برف و یخ زدگی می توان بر روی جاده و معابر ریخت، در صورتی که از نمک فقط پس از یخ زدگی می توان استفاده نمود.
2) تمامی فضای سبز حاشیه معابر پس از استفاده از نمک به کل از بین رفته و پس از فصل یخبندان می بایستی خاک و گیاهان کشت شده را تعویض شوند. در صورتی که Asphalt Anti ICe هیچ گونه عوارضی بر روی خاک ندارد.

3) استفاده از نمک ها می تواند جداول و آسفالت را در مدت بسیار کوتاهی از بین برده که پس از فصل یخبندان هزینه بسیار بالایی بر شهرداری ها تحمیل می نماید در صورتی که Asphalt Anti ICe هیچ گونه عوارضی سو بر روی بتن و آسفالت ندارد.
4) معمولا نمک پاشی در شهر های کوچک توسط کارگر و بعضا توسط ماشین های نمک پاش در جاده ها استفاده می گردد. در صورتی که می توان از Asphalt Anti ICe از وانت بارهای معمولی بدون کارگر نیز استفاده نمود.
5) تفاوت عمده این محصول با نمک این است که همانگونه که اشاره گردید پس از یخ زدگی ، نمک را استفاده می نمایند و چنانچه دمای هوا بیش از 8 درجه باشد ابدا کاربرد نداشته و مرتبا باید ادامه یابد ولی محصول Asphalt Anti ICe حتی چند روز بر روی معابر باقی خواهد ماند، زیرا نقطه انجماد آن بین 30- تا 70- درجه سانتی گراد است.
6) از این محصول می توان جهت جلوگیری از یخ زدگی ، هواپیما ، شیشه های اتومبیل ، پل های عابر پیاده ، رمپ عبور و مرور عابر های پیاده ، ورودی فروشگاه ها و ساختمان ها و حتی پشت بام ها جهت جلوگیری از یخ زدگی و تجمع برف سنگین می توان استفاده نمود .