تثبیت کننده خاک

 

مشخصـــــات فــــنی:

رنگ : شفاف نزدیک به زرد روشن

مقدار مواد جامد : 41+/- 1%

حلال : اتیلن گلی کول

نقطه آتش گیری : 80 درجه سانتی گراد غیر قابل اشتعال
گرانروی در ( 25درجه سانتی گراد ) 800-200
EPS

حلالیت : محلول در آب در واحدهای مختلف ( هر مقدار ) محلول در متانول ،اتانول و ایزوپروپانول

حداقل تغییر در خاک

فوائد بکارگیری تکنولوژی Nano clay  در ساختار جانبی جاده به شرح زیر است

موجب کاهش آب مورد نیاز جهت تراکم  می گردد .

Nano clay باعث اصلاح رطوبت خاک شده و موجب کاهش حداقل آب مورد نیاز لازم قابل عملکرد می گردد .

 

فشردگی چگالی بالاتر

ذرات خاک بار منفی دارند و همدیگر را دفع می کنند در نتیجه فشردگی محدود است . Nano clay با ذرات خاک عکس العمل شیمیایی داشته و به صورت شیمیایی موجب اصلاح سطح آن شده و آن را چرب کرده و موجب دفع کمتر ذرات می گردد این عکس العمل به ذرات اجازه فشردگی نزدیکتر را داده و چگالی فشردگی بالاتری را موجب می گردد .

 

ارزش CBR بالاتر

تحمل ظرفیت خاک فشرده شده با واحد (ارزش ) CBR سنجیده می شود . Nano clay با اصلاح خاک موجب تراکم ( چگالی ) فشردگی بیشتر شده و این بازتاب موثر در واحد CBR بالاتر می گردد .

 

کسب واحد CBR افزون تر تحت شرایط مرطوب

این موضوع قابل ارزش ترین مزایای تکنولوژی Nano clay است که به خاک خاصیت واترپروف شدن ( ضد آب ) دائمی را ارائه می نماید .

 

رفع / کاهش نفوذپذیری آب

ذرات خاک شامل گروه های سیلانوهای آب دوست هستند . Nano clay به واکنش شیمیایی با این گروه و  اصلاح سطح ذرات خاک موجب دفع آب می گردد . فشردگی ذرات خاک موجب عدم نفوذ آب در لایه های خاک به صورت دائم می گردد .

 

کاهش یا حذف الاستیسه خاک

خاک سیاه موجب جذب آب و خمیر ( گل ) شدن می شود . Nano clay با اصلاح خاک به آب اجازه تر کردن خاک و جذب و نفوذ در طبیعت خاک را نمی دهد . ( در نتیجه موجب ضد آب شدن خاک می گردد. )