ارتباط با ما

مديريت بهبود نيرو – جازيكا

شركت تحقيقاتي ، فني ، خدماتي

آدرس : تهران
تلفن تماس
66465162- 021
66410726- 021
66468282- 021
آدرس مرکز تحقیقات : استان البرز، شهر جدید هشتگرد
تلفن تماس
44267713- 026
44267725- 026
44267721- 026
ایمیل
pimcojazika@gmail.com