NANO FUEL

16- نانو فیول

 • صرفه جوئی تا 25 درصد
 • جلوگیری از انتشار گاز ها و آلاینده های مسموم کننده و مزاحم
 • افزایش راندمان ماشین آلات و موتور سوختی
 • حفظ ارزش حرارتی موتورها سوختی در بلند مدت
 • کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات موتورها
 • بهترین روش و راه حل زیست محیطی و صنعتی

 

موارد کاربرد:

 • نیروگاهها پالایشگاهها ی کوچک که خودشان سوخت و انرژی بالا مصرف دارند.
 • کشتی ها ، یدک کش ها ، لنج های باری و ماهیگیری
 • کامیون ها در انواع موجود
 • مشعلها بویلرها و واحد های ذوب فلزات
 • کوره ها پخت آجر ، آهک ، گچ و غیره
 • آب شیرین کن ها
 • کلیه کارخانجاتی که مصرف سوخت دارند ، اعم از کارخانجات سیمان صنایع فولاد ،چوب و کاغذ، نساجی ، تولید آسفالت ، صنایع شیمیائی و …


فضای مورد نیاز

جهت تولید روزانه حدود  یکصدهزار لیتر (4000 لیتر در ساعت) به زمین جهت دپوی مواد سوختی و تولید فقط 3000 متر زمین کافی است.

 

کارگران مورد نیاز 3 نفر

NANO FUEL

مقدمه:

یکی از بهترین روش های اتمی زاسیون سوخت مایع استفاده از امولسین سوخت با آب می باشد. بعلت غیر اتمی زاسیون  سوخت جهت احتراق ناقص بوده و منجر به تشکیل کربن سوخته در محفظه احتراق میگردد. امولسیون تشکیل شده با آب باعث میگردد بتوان با ذرات تشکیل شده حدود 30 نانومتر تا حداکثر 5 میکرون و با استفاده از امولسیون آب سوخت بهتر و بهینه تری داشته باشند با این فرآیندکه میکروانفجارخوانده می شود باریز شدن ذرات سوخت و افزایش دمای گاز های خروجی دودکش و بالاتر رفتن در صد اکسیژن در محصولات احتراق و همچنین کاهش مصرف سوخت بصورت چشمگیری خواهد بود.

***

در مطالعات تحقیقاتی که بصورت تئوری بر روی یک بویلر نیروگاه 300 مگاواتی انجام گرفته است.نتایج حاصل بدین گونه می باشد. افزایش دمای خروجی از کوره ،کاهش نقطه شبنم بدلیل استفاده از سوخت جدید  و باافزایش آب بازده بویلر افزایش یافته و انتشار ذرات SO، NO ، به ترتیب به میزان 20 و kg/h 5/5و ضریب هوای اضافی به میزان 15% کاهش می یابد.

 

در آزمایشات بعمل آورده که در شرایط مساوی و سوخت معمولی و NANO Fuel بدست آمده است. نشان می دهد که مصرف سوخت پس از بکارگیری امولسیون آب ، سوخت کاهش چشمگیری داشته است.

 

آزمایش متوسط مصرف سوخت
A (سوخت مازوت)

یا نفت کوره

Kg(min) درصد تغیر به آزمایش A
17/1  
 بدوندرنظرگرفتن10%آب موجود در امولسیون سوخت و آب 022/1 94/11-

 

 

می توان متذکر شد که حجم سوخت مورد استفاده را حدود 10 درصد آب تشکیل داده است بنابر این می توان اعلام داشت حدود 94/11 % مصرف سوخت کاهش یافته است.

 

بازده حرارتی کوره در آزمایشات مختلف

آزمایش توان داده شده همراه سوخت(KW ) بازده(درصد)
A 49/846 57/56
B 67/759 72/62

 

در این جدول مشاهده میگردد بازده حرارتی در آزمایش B حدود 6% افزایش یافته است. و باز می توان نتیجه گرفت از حجم آلاینده های خروجی کاسته شده و کاهشتلفات انرژی را که از سوخت نسوخته خروجی از اگزوز نیز قابل مشاهده خواهد بود بدنیال خواهد داشت.

 

 

 

 

 

فایده طرح:کاهش هزینه های زیست محیطی ، کاهش هزینه های تعمیراتی و سود خالص به ازاء هر واحد 5/6 میلیون دلار در سال و در 4 واحد 26 میلیون دلار می باشد.

روش ترکیب NANO FUEL درتانک

گام اول:

نسبت به کیلوگرم نسبت به درصد نوع مواد
6/68 %49 سوخت مازوت یا نفت کوره
8/2 %2 Nano fuel
6/68 %49 آب
140 %100 جمع

 

روش تهیه:

* ابتدا 49 قسمت از سوخت سنگین (مازوت و یا نفت کوره) را با دو قسمتNANO Fuel

* ترکیب مواد با پمپ سرعت بالا بمدت 5 دقیقه.

*  بارامی (طی 90 تا 120 دقیقه) 40قسمت آب اضافه شود.

*  طی 20 تا 30 دقیقه مجددا مخلوط همزده شود

اکنون ترکیب آماده برای مخلوط با سوخت اصلی است.

گام دوم:

ترکیب را به سوخت اصلی اضافه کنید (در مخزن نگهداری شود)

دستورالعمل- برای تولید 1000 کیلوگرم مخلوط سوخت برای تغذیه آماده است.

 

  امولسیون به کیلوگرم تقسیم شده بر اساس %وزن ترکیبات
140 10-16 امولسیون بر اساس گام 1
860 84-90 روغن سوخت عادی /سنگین
1000 100 جمع

 

برنامه:

در مخزن ذخیره اصلی 10 تا 16قسمت مواد آماده شده بالا(گام 1) (امولسیون) با 84 تا 90 قسمت انواع سوخت مخلوط میگردد.

مثال مخلوط- 14قسمت (kg140) از امولسیون با 84 قسمت  (kg840) مازوت مخلوط می گردد.

مخلوط را به طور کامل 2 تا 3 مرتبه برای هم جنس شده هم بزنید

اکنون این سوخت امولسیون آماده برای تغذیه در تجهیزات می باشد.