seal

این محصول کاملاً بی رنگ و بدون بو بوده و به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان استفاده میشود. در این محصول از ذرات نانو به ابعاد 6 الی 4 نانومتر استفاده شده است، بنابراین هیچ گونه آسیبی نه به نمای ساختمان وارد میکند نه در استقامت بنا تأثیری دارد و بعلت غلظت فوق العاده پائینی که دارد هر لیتر از این محصول توانایی پوشش حدود 10 متر مربع را دارد. شایان ذکر است که قابلیت تنفس را برای سازه با وجود آب گریز کردن آن (سیمانی ـ آجری ـ سنگی ـ سفالی) کاملاً میسر میسازد.

ویژگی های مقایسه ایی NaNo Seal نسبت به سایر فیلم های پوششی

NaNo Seal فیلم های پوششی مشخصات
    6 الی 4 5000 الی 1000 سایز (نانومتر)
نانو، دافع آب به روش نفوذ در منافذ سطح دافع آب به روش پوششی و مسدود کردن تمام منافذ سطح مکانیزم دفع آب
آب آب / هیدروکربن دقیق کننده
از دست دادن فقط 2% حفاظت اولیه از دست دادن 90% حفاظت اولیه تست پایداری در برابر سایش بعد از 10 سال
پایدار است پایدار نیست پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش
100% دارای قابلیت تنفس بدون قابلیت تنفس قابلیت تنفس
بیش از 3 میلی متر کمتر از 2 میلی متر عمق نفوذ در سطح (میلی متر)
حفاظت عالی حفاظت بسیار ضعیف محافظت در برابر قارچها و کپکها
حفاظت طولانی مدت حفاظت کوتاه مدت حفاظت در مقابل خوردگی
حفاظت در برابر خوردگی بدون محافظت حفاظت در برابر ایجاد ترکهای بسیار ریز
حداقل 20 سال 2 الی 5 سال ماندگاری و ثبات