Z-SOIL

افزودنی شگفت انگیز برای افزایش حاصلخیزی خاک

کاربرد و مزایا

• با یکبار استفاده Z-SOIL خاک را با باکتری های سودمند واکسینه می کند که این باکتری ها در طول فصل رشد به طور مداوم مواد مغذی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) را در شکلی قابل مصرف برای گیاه ارائه می نمایند.
• افزایش بازده محصول به میزان 50 تا 100 درصد بدون استفاده از کود شیمیایی.
• جوانه زنی سریعتر با راندمان بیشتر(98٪) در نتیجه امکان بهره برداری کامل از زمین و تعداد بیشتر گیاه در هر هکتار.
• بهبود رشد ریشه در نتیجه افزایش حجم و طول ریشه (5 تا 8 برابر) و ساقه های قطورتر.
• صرفه جویی در مصرف آب به دلیل طولانی شدن سیکل های آبیاری و کاهش میزان آب مصرفی، کاهش مصرف آفت کش ها و هزینه های کارگری.

Z-SOIL چیست؟

Z-SOIL محصولی است که به منظور بهبود و افزایش تخلخل خاک و در نتیجه هوارسانی بهتر به خاک طراحی و تولید شده است. همچنین حفظ تخلخل خاک در سیکل های آبیاری باعث عدم تراکم و سخت شدن خاک میگردد. این محصول با اصلاح خاک و نگهداری رطوبت مورد نیاز گیاه در خود باعث ایجاد میحطی بهتر جهت زندگی باکتری ها و میکروارگانیزم ها می شود. در نتیجه کود و مواد مغذی در خاک توسط این باکتری ها به شکل قابل مصرف توسط گیاه تبدیل شده و نیز ریشه های باقی مانده و شاخ و برگ های کشت قبلی به سرعت تجزیه شده و موجب خود اصلاحی مستمر خاک می گردد.

ویژگی های کلیدی Z-SOIL

• افزایش فعالیت باکتری های بومی خاک و فراهم نمودن مداوم مواد مغذی برای گیاه در طول فصل رشد.
• جذب حداکثری و مداوم مواد مغذی توسط گیاه که منجر به افزایش اندازه، کیفیت و طعم محصول تولیدی خواهد شد.
• افزایش ناحیه رشد ریشه (Root Zone) به میزان 5 تا 8 برابر باعث برداشت آب و مواد مغذی در سطح وسیع تری توسط ریشه شده، در نتیجه منجر به کاهش سیکل های آبیاری و نیز رشد ثابت و پایدار می شود.
• فعالیت ایجاد شده توسط میکروب ها باعث آزاد شدن مواد آنتی پاتوژن در خاک شده که باعث رشد گیاهانی مقاوم در برابر بیماری می شود. این مساله باعث می شود تا گیاهان موجود نیز در برابر آفات و بیماری ها مقاوم تر شوند.
• با حذف اوره و کاهش سیکل های آبیاری، رشد علف های هرز اساسا کنترل شده و خاک نرمتر باعث می شود تا به راحتی و با تعداد کارگر کمتر بتوان علف های هرز را خارج کرد. به علاوه مواد مغذی که قبلا توسط علف های هرز مصرف می شدند، اکنون در دسترس گیاه برای تولید محصول بیشتر قرار دارند.
• صرفه جویی در هزینه های کارگری:
1- عدم استفاده چندباره از کود شیمیایی در طول دوره رشد گیاه
2- کاهش رشد علف های هرز و سه برابر وجین کردن سریعتر
3- کاهش دوره های آبیاری(آب کمتر +کارگر کمتر)
4- کاهش استفاده از آفت کش ها به دلیل ایمنی بیشتر گیاه
• Z-SOIL نتایج خوبی بر روی زمین های بایر و خاک های شور پس از اولین استفاده ایجاد می نماید.
• Z-SOIL دوستدار محیط زیست و قابل تجزیه در طبیعت می باشد.